Бажы кызматын өнүктүрүүнүн Концепциясынын долбоору