Кыргыз Республикасына транспорттук каражаттарды мыйзамсыз ташып кирүү боюнча эл аралык туруктуу кылмыштуу схемасы КРӨгө караштуу МБК тарабынан аныкталды

09.09.20