Интеллектуалдык менчик объектилеринин бажы реестринен алып салынган товардык белгилер

14.09.20