“2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын бажы кызматын өнүктүрүү концепциясынын” презентациясы болуп өттү

03.12.21