«Нарын» бажысынын кызматкерлери радиациялык контролду жана радиациялык коопсуздукту камсыздоо боюнча курстарын өтүштү

19.04.22