Тышкы электрондук соода жаатында пилоттук долбоор ишке киргизилди

20.04.22