Ташылып кирген электрмобилдерге жеңилдиктерди алуу жөнүндө маалымат

19.05.22