Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын кызматкерлерин аттестациялоо үчүн тесттик суроолордун тизмеси (жооптору жок)

20.06.22