2020-жылдын 1 –июлунан Россия Федерациясы тарабынан айрым товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоону киргизүү боюнча тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучулары үчүн маалымат

30.06.20