Жеке пайдалануу үчүн транспорт, ошондой эле жеке пайдалануу үчүн транспорт кузовдору бажы бириминин аймагына кандайдыр бир жол менен ташылып келинсе

0 Евро


Учкундан от алган кумура кыймылдуу ички күйүүчү кыймылдаткычы менен гана болгон унаалар. (Бензин)

Кысуу аркылуу от алган кумура кыймылдуу ички күйүүчү кыймылдаткычы болгон унаалар. (дизелдик же жарым-жартылай дизелдик)

Кумура кыймылдуу ички күйүүчү кыймылдаткычы менен жана ошондой эле сырткы булактарга байланып толуктанбаган электр кыймылдаткычы менен унаалар. (Куйуучу жана гибрид)