Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволорунун кинологиялык бөлүмдөрүнүн арасында биринчи көп түрдүү мелдештер башталды

26.09.22