Сурамжылоо

Кыргыз Республикасынын финансы министирлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы тууралуу аналитикалык маалымат топтоого көмөк көрсөтүшүңүздү суранат. Бул үчүн бир нече суроолорго жооп берүүңүздү өтүнөбүз.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын ишин кандай баалайсыз ?

Канааттандырарлык

27

Канааттандырарлык эмес

293

Натыйжалуу

83

Сайтта жайгаштырылган маалымат, сизди канаттандырабы ?

Жарым-жартылай канааттандырат

1

Сайтта жайгаштырылган маалымат, сизди канаттандырабы ?

Аяктаганга талап кылат

1

Жарым-жартылай канааттандырат

2

Жок

4

Ооба

5

Текшерүү

Ооба

4

Удовлетворяет ли Вас информация, размещенная на сайте?

Да

1